Ons vaste team...

...ontzorgt, dringt uw verzuim terug, begeleidt in Wet verbetering Poortwachter en voert samen met u de regie over de gezondheid van uw organisatie.

De Caremanager

De caremanager ondersteunt bij het zogeheten casemanagement wanneer ziekte daadwerkelijk tot verzuim leidt. Wanneer een werknemer verzuimt wegens ziekte, zijn werkgever en werknemer wettelijk verplicht samen stappen te zetten. Daarnaast heeft u beiden ook rechten. Een caremanager begeleidt u hier in het bewandelen van de juiste wegen en het zetten van de juiste stappen.

Daarnaast inventariseert en adviseert de caremanager bij ziekte middels een telefonisch consult. Hierin worden werkgever en werknemer gehoord en ligt de focus bij advisering op datgene wat mogelijk is. Verslaglegging hiervan vindt plaats in ons verzuimvolgsysteem. Dit is een web-based applicatie die via internet te bereiken is.

Onze caremanagers zijn de spil van ons bedrijf. Zij voeren de regie zonder daarbij op de stoel van de bedrijfsarts te gaan zitten!

De Bedrijfsarts

Onze vrij gevestigde bedrijfsartsen zijn allen geregistreerd en volgen continu bijscholing om bedrijf en werknemer zo gezond mogelijk te houden. Zij demedicaliseren waar mogelijk en richten zich op datgene wat een werknemer nog wel kan. Immers ziek staat niet per definitie gelijk aan arbeidsongeschikt.

De bedrijfsarts beoordeelt of ziekte tot verzuim leidt en in welke mate. Daarnaast adviseert hij/zij over werkhervatting en adequate behandeling.

De Arbeidsdeskundige

Wanneer gezondheidsproblemen tot belemmeringen in het huidige werk leiden onderzoekt een arbeidsdeskundige in hoeverre de werknemer in de huidige functie beperkt is. Daarnaast onderzoekt deze andere mogelijkheden binnen het bedrijf en adviseert uiteindelijk in werkhervatting 1e of 2e spoor.

Naast onderzoeken voeren onze Arbeidsdeskundigen ook RI&E’s uit.

De Consultant

Staat u stil bij wat verzuim u kost? En wat het terugdringen van verzuim u kan opleveren? Onze Consultants kunnen adviseren op diverse gebieden die individu overstijgend zijn. Dit kan het terugdringen van verzuim binnen bepaalde afdelingen van uw organisatie zijn of het veranderen van de verzuimcultuur binnen uw bedrijf. Alles gericht op het terugdringen van verzuim en daarmee gepaard gaande kosten.