Disclaimer

Verzuimwijzer besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde (wets)artikelen en nieuwsberichten. Toch kunnen onjuistheden altijd voorkomen. Noch verzuimwijzer, noch eventuele gelieerde organisaties en toeleveranciers zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of problemen die als gevolg van het gebruik van deze website ontstaan.