Caremanager

De regie van uw verzuimbegeleiding uit handen

Een caremanager/verzuimconsulent voert in samenspraak met u de regie over het verzuim binnen uw organisatie. De bedrijfsarts ondersteunt in medisch opzicht.  Hierbij wordt gestuurd op snelle en verantwoorde re-integratie en een sluitende administratie en registratie volgens Wet verbetering Poortwachter. Dit alles ondersteund door het verzuimvolgsysteem.

Samen met u stemmen we een protocol af dat bij uw organisatie past. Ons verzuimvolgsysteem functioneert hierbij als basis. Door het samenwerken met onze caremanager wordt u in staat gesteld de wet te volgen en aanvullende diensten in te zetten wanneer u dit nodig acht. Onze caremanagers zullen nooit onnodige diensten adviseren, immers uw (financiële) gezondheid maakt deel uit van ons succes.

Verzuimconsulent puntsgewijs samengevat:

 • Snel, proactief
 • Persoonlijke betrokkenheid
 • Eén vaste contactpersoon, één telefoonnummer
 • Sturing op Wet verbetering Poortwachter
 • Sturing op snelle en verantwoorde re-integratie
 • Sturing op frequent verzuim
 • Ondersteuning van werkgever en werknemer in “do’s en don’ts”
 • Advies bij re-integratie
 • Verzuimregistratie en –administratie
 • Eén verzuimvolgsysteem
 • Verzuimreductie
 • Ondersteund door de bedrijfsarts

U betaalt in beginsel alleen voor het verzuimvolgsysteem, betaalt alle overige diensten zoals onze caremanager en bedrijfsartsen diensten op basis van verrichtingen.