Arbo nieuwe stijl

Het eigen regiemodel

Met Arbo nieuwe stijl bedoelen wij maatwerk in gezondheids- en verzuimmanagement met als basis een pro-actieve, doortastende en persoonlijke benadering van u en uw medewerkers. Hierbij werken wij vanuit het eigen regiemodel.

Het eigen regiemodel
Sinds januari 2004 heeft een werkgever een loondoorbetalingsverplichting van 2 jaar bij ziekte van een werknemer. Hiermee zijn tevens de verantwoordelijkheid voor re-integratie bij verzuim bij de werkgever en werknemer terecht gekomen. Voortbordurend op deze regel bent u als organisatie niet meer verplicht zich aan te sluiten bij een arbodienst maar mag u zelf zorgdragen voor het naleven van de Arbo-wet.  Het zogenaamde eigen regie model.

Het eigen regiemodel gaat uit van de eigen kracht van de organisatie en het vermogen de kennis die zij niet in huis heeft ad hoc in te kopen.

Verzuimwijzer kan uw partner zijn in het eigen regiemodel en u ondersteunen bij het naleven van de wet èn het gezonder maken van uw organisatie. Zowel van uw menselijk als zakelijk kapitaal.

Neem de regie en daarmee uw verzuimkosten in eigen hand. Bepaal zelf waar u de accenten legt en welke kosten daarmee gepaard gaan. Uiteraard alles binnen de kaders van de wetgeving. Bel ons en laat u door ons bijstaan. T. 035 - 697 87 77